Bankgegevens

Bank: Rabobank
IBAN: NL55RABO0117473049
Ten name van: MBC de Zeven Heuvelen, Groesbeek

Neem contact op met de penningmeester bij vragen over financiële kwesties.